Bezpieczne produkty

Kilkanaście lat prowadzenia gospodarstwa ekologicznego skutkuje licznie przeprowadzonymi kontrolami. Część z nich kończy się pobraniem prób do analizy laboratoryjnej. Wyniki tych analiz potwierdzają,że nie stosujemy niedozwolonych środków ochrony roślin. Gospodarstwo znajduje się w czystej okolicy,  co poświadczają wyniki badań na obecność metali ciężkich, które także nic nie wykazały. Poniżej przestawiamy wyniki badań i analiz wykonanych na przestrzeni ostatnich lat.